design

Monday, 3 June 2013

Mari Mengenal 25 Nabi & Rasul
1. Orang yang pertama menulis Bismillah :  Nabi Sulaiman AS.
2..Orang yang pertama minum air zamzam :  Nabi Ismail AS.

3..Orang yang pertama berkhatan :   Nabi Ibrahim AS.
4.Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat :  Nabi Ibrahim AS.
5…Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat :  Nabi Adam AS.
6….Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah : Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS)
7. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat :   Nabi Muhammad SAW
8. ..Orang yang pertama menjadi khalifah Islam :  Abu Bakar AsSiddiq RA
9. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah:  Umar bin Al-Khattab RA
10. Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam:  Al-Hasan bin Ali RA
11. ..Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW:  Thuwaibah RA
12. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Al-Harith bin Abi Halah RA
13. ..Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita: Sumayyah binti Khabbat RA
14… Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA
15. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas RA
16. …Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan azan: Bilal bin Rabah RA

17. Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib RA
18…. Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW: Tamim Ad-dary RA
19. Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair bin Al- Awwam RA
20…. Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW: Ibban bin Othman bin Affan RA
21. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid RA
22… Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh : Imam Syafie RH
23. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam: Ali bin Abi Tholib RA
24. ….Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam : Muawayah bin Abi Sufyan RA
25… Orang yang pertama membuat perpustakaan awam : Harun Ar-Rasyid RH
26.Orang yang pertama mengadakan baitul mal : Umar Al-Khattab RA
27… Orang yang pertama menghafal Al-Quran selepas Rasulullah SAW: Ali bn Abi Tholib RA
28.Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah : Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur RH
29…Orang yang pertama digelar Al-Muqry : Mus’ab bin Umair RA
30. … Orang yang pertama masuk Syurga :  Nabi Muhamamad SAW
Wahai, sahabat maya..baca dan hayatilah.. kongsi dan sebarkanlah… semoga kita mendapat keberkatan dariNYA bersama2.. insyallah

No comments:

Post a Comment